RODO (GDPR) – Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

INFORMACJA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ PROD-MET SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Szanowni Państwo informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) PROD-MET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Łąkowa 9, 05-080 Laski NIP PL1181577375 REGON 016908709, KRS 0000195691 dalej jako Administrator Danych lub PROD-MET. Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy przesłać w formie pisemnej na podany adres Administratora Danych Prod-Met Sp. z o.o. ul. Łąkowa 9, 05-080 Laski, lub pocztą elektroniczną na adres email : rodo(at)prod-met.pl

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Podanie danych jest konieczne w celu świadczenia usług przez PROD-MET.
Dane osobowe są przetwarzane w celach:
1. realizacji zamówienia
2. rozpatrzenia reklamacji
3. marketingowych
4. zabezpieczenie mienia PROD-MET
5. statystycznych.

Jednocześnie osoba przyjmuje do wiadomości, że dane mogą być przetwarzane w celach zapewnienia ciągłości świadczenia usług, w szczególności do realizacji celów określonych w punkach 1-4, a także marketingu produktów i usług oferowanych przez Administratora Danych.

Podmioty którym dane osobowe mogą być przekazywane
Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym administratorowi usługi niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów, w tym partnerom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne lub organizacyjne, podmiotom uprawionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw/organizacji międzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Jak długo dane osobowe będą przetwarzane
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach prawa lub do wycofania zgody (o ile przeważnie odbywa się za zgodą Osoby), a następnie przez okres przedawnienia roszczeń lub do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania tych danych.

Jakie prawa przysługują w odniesieniu do danych osobowych
a. Prawo sprostowania danych, dostępu do danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych dostarczonych administratorowi.
b. Prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora lub podmiotu trzeciego, w tym profilowania, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.
c. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych może zostać ona w każdym momencie cofnięta.

Gdzie można złożyć skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych
Skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych można złożyć do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Regulamin Obowiązek informacyjny RODO (GDPR)

Zgłoszenie realizacji- wniosek